Obowiązek informacyjny RODO


Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) zwanego dalej Rozporządzeniem, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o. w Żarach informuje, że:

 

  1. 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o. z siedzibą w Żarach ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary.

  2. 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Sobieraj, ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary, e-mail iod@ragacom.pl, tel. 607 307 046.

  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań związanych z najmem lokali zasobu gminnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. 8. Administrator w niektórych sytuacjach będzie przekazywał dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, do wykonania usługi. Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Kategorie odbiorców są ściśle związane z profilem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. polegającym na administrowaniu nieruchomościami. Będą to firmy zajmujące się m.in. wywozem śmieci, pracami budowlano-montażowymi, dostarczaniem mediów, tworzeniem systemów informatycznych do obsługi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, itp. 

  9. 9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

  10. 10. Administrator nie profiluje danych osobowych.

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.