Opłaty za wodę i ścieki 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tj. Dz. U z dnia 23 lutego 2017 r. poz. 328 i decyzją z 30 maja 2019r Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), z dniem 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie następujące taryfy:

 

Taryfa dla zbiorowego zapatrzenia w wodę - jednolita na okres  01.07.2019 - 30.06.2020 r. - miasto Żary


Lp. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaje cen i stawek opłat (cena wody) Wielkość cen i stawek opłat w zł - bez VAT Wielkość cen i stawek opłat w zł - z VAT
1. Gospodarstwa domowe
  • opłata zmienna (zł/m3)
4,70 5,08
2. Przemysłowi i pozostali odbiorcy usług
  • opłata zmienna (zł/m3)
4,70 5,08

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków - jednolita na okres 01.07.2019 - 30.06.2020r. - miasto Żary


Lp. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaje cen i stawek opłat (cena wody) Wielkość cen i stawek opłat w zł - bez VAT Wielkość cen i stawek opłat w zł - z VAT
1. Gospodarstwa domowe opłata zmienna (zł/m3) 7,75 8,37
2. Przemysłowi i pozostali odbiorcy usług opłata zmienna (zł/m3) 7,76 8,38

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.