Plakatowanie Miasta


Usługa rozplakatowania:

 • Format A-0, B-0 i większe            – 50,00 zł
 • Format A-1, B-1                          - 45,00 zł
 • Format A-2, B-2                          - 40,00 zł
 • Format A-3, B-3                          – 35,00 zł
 • Format A-4, B-4 i mniejsze           - 30,00 zł
 • Sztrajf niezależnie od formatu       - 40,00 zł

Cena ryczałtowa netto niezależna od liczby nośników, na których zlecono plakatowanie.

 

Usługa ekspozycji :

 

 

Format

Czas ekspozycji

1 tydzień

2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

Cena/1 plakat

Cena/1 plakat

Cena/1 plakat

Cena/1 plakat

A4

2,00

3,00

4,00

5,00

B4

2,30

3,45

4,60

5,75

A3

2,70

4,05

5,40

6,75

B3

3,00

4,50

6,00

7,50

A2

3,70

5,55

7,40

9,25

B2

4,00

6,00

8,00

10,00

A1

5,00

7,50

10,00

12,50

B1

5,30

7,95

10,60

13,25

A0

6,50

9,75

13,00

16,25

B0

7,00

10,50

14,00

17,50

Sztrajf

Patrz litera „a”

2 tydzień + 50%

3 tygodnie + 50 %

4 tygodnie + 50%

Cennik w PLN ( ceny netto )

 

 • a) Cenę ekspozycji sztrajfu (plakatu w formie taśmy) odnosi się do długości odpowiadającej poszczególnym formatom i wynosi ona 50% ceny danego formatu,

 

 • b) Cenę rezerwacji ustala się jako 25% ceny podstawowe określonej w cenniku,

 

 • c) Cenę ekspozycji na nośnikach zlokalizowanych poza strefą centralną obniża się o 20%,

 

 • d) Do  ekspozycji formatów mniejszych niż A4, stosuje się stawki określone dla formatu A4, a dla formatów większych niż B0 stosuje się stawki negocjowane,

 

 • e) W przypadku zlecenia na przedłużenie ekspozycji pobiera się różnicę opłat wynikającą z początkowego czasu trwania ekspozycji oraz docelowego czasu trwania ekspozycji, nie dłuższego niż 4 tygodnie. Opłaty za plakatowanie nie pobiera się chyba, że zaistnieje konieczność uzupełnienia zniszczonych plakatów ponad limit określony w regulaminie jako bezpłatny,

 

 • f) Za uzupełnianie zniszczonych plakatów ponad limit określony jako bezpłatny pobiera się opłatę w pełnej wysokości jak za usługę plakatowania bez względu na ilość uszkodzonych plakatów. Uzupełnianie ponad limit określony jako bezpłatny odbywa się na podstawie zlecenia, w którym zaznaczono opcję uzupełniania,

 

 • h) Usługę ekspresową realizuje się  w oparciu o ceny podstawowe określone w cenniku, powiększone o 25%.


 • 1) Regulamin korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych [Pobierz]
 • 2) Zarządzenie Nr  12 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie ustalenia cennika usług  plakatowania i ekspozycji oraz w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żary [Pobierz]
 • 3) Druk zlecenia [Pobierz]

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.