Schronisko

http://www.schronisko.zgmzary.pl 

http://www.facebook.com/MiejskieSchroniskoDlaBezdomnychZwierzatWZarach?ref=hl

 

Schronisko nasze istnieje od listopada 2007 r. Działa w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. znowelizowaną 01.01.2012 r. , Uchwała NR XVI/19/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2012 r., Zarządzenia nr 75/12 r. Burmistrza Miasta Żary z dnia 28 marca 2012 r., 2/09 z dnia 8 stycznia 2009 r., Zarządzenia Burmistrza nr 291/2012 z dnia 14 września 2012 r. oraz Decyzji Burmistrza Miasta Żary z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zezwolenia firmie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. Na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach.   Zgodnie z ustawą, o ochronie praw zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest zadaniem własnym gminy.   W pierwszym etapie otwarte były dwa pawilony na 50 psów. W 2008 roku wznowiono prace wykończeniowe i od czerwca 2008 Schronisko może przyjmować 110-120 psów.

 

W późniejszych latach stopniowo dostawiano kojce, których początkowo było 4, na dzień dzisiejszy jest ich 29.   W momencie powstania Schronisko zarządzane było przez PEKOM S.A a w lutym 2009 r. w związku z reorganizacją PEKOMu Burmistrz Miasta Żary przekazał zarządzanie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.   Najważniejszymi zadaniami Schroniska są: zapewnienie miejsca i właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Żary, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.  

 

Wszystkie psy wydawane przez Schronisko do adopcji są zachipowane oraz posiadają aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie, chorobom wirusowym. Każdy nowy pies przyjęty do Schroniska jest w pierwszej kolejności badany przez lekarza weterynarii a następnie zostaje odrobaczony i odpchlony.   Schronisko przyjmuje interesantów codziennie, z wyłączeniem czwartków oraz dni kalendarzowo świątecznych w godzinach od 10 do 18.

 

Wolontariat W Schronisku w 2012 r. powstała grupa wolontariuszy, którzy przychodzą do Schroniska po to by pielęgnować i socjalizować zwierzęta w nim przebywające. Spotkania wolontariuszy odbywają się w każdy piątek oraz sobotę na terenie Schroniska. Opiekunami i organizatorami wolontariatu są osoby, działające w Żarskim Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt Aport.

 

Domy Tymczasowe Młode psiaki, które trafiają do Schroniska są najbardziej narażone na różne choroby, ze względu na obniżoną odporność i dużą dawkę stresu. W związku z tym pragniemy by najmniejsi i najbardziej podatni na swój nowy dom czekały w zorganizowanych Domach Tymczasowych. Osoby chętne na czasowe zaopiekowanie się psiakiem prosimy o kontakt ze Schroniskiem.

 

Adopcje Zapraszamy do Schroniska wszystkich chętnych na nabycie psiaka. Należy pamiętać, że zabierając psa ze Schroniska i dając mu nowy bezpieczny dom ratuje się mu życie. Nie ma chyba bardziej wdzięcznego i oddanego psa od takiego co został porzucony i trafił do Schroniska a później dostał drugą szansę. Aby zabrać psa ze Schroniska potrzebna jest smycz i obroża w celu jego zabezpieczenia. Za adopcję psa wnieść należy opłatę w wysokości 40,59 (szczeniak) zł lub 55,35 ( psy powyżej pół roku ) , psy powyżej 6-ciu lat oddawane są za darmo w zamian za to dostajecie Państwo książeczkę z aktualnymi szczepieniami, zachipowanego oraz wysterlizowanego/wykastrowanego psiaka.

 

 

   

 

   

 

  

 

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.