O nas

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 7 rozpoczął swoją działalność od dnia 02.05.2007r. Podstawy działalności stanowią zapisy Aktu Założycielskiego oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Osobowość prawną Spółka uzyskała 29.01.2007r. na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod Nr 0000273021. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.000,- zł.

 

Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na podstawie Umowy o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków zawarta w dniu 30 czerwca 2016r. w Żarach, na czas oznaczony od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.06.2019r. na cele prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza:

- gminnym zasobem komunalnym;

- targowiskiem;

- schroniskiem dla zwierząt.

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

 1. 1. Zgromadzenie wspólników - funkcję zgromadzenia pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - Burmistrz Miasta Żary
 2. 2. Wspólnicy - 100% kapitału zakładowego – Miasto Żary
 3. 3. Organ nadzoru -Rada Nadzorcza:
  • - Przewodniczący - Paweł Nowakowski

  • - Sekretarz - Marta Budźko-Jakubiec

  • - Członek – Zbigniew Marek Wroński

 4. 4. Prezes Zarządu – Krzysztof Tuga
 5. 5. Organ uprawniony do reprezentowania spółki – Zarząd.

 

 

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.