AktualnościOdczyty wodomierzy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach informuje najemców lokali gminnych, że w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.  będą dokonywane odczyty wodomierzy  przez upoważnioną  osobę  zgodnie z poniższym  harmonogramem. Prosimy o obecność w domu w wyznaczonym terminie. W przypadku nieobecno...

Więcej


W trosce o bezpieczeństwo lokatorów informujemy że w dniach 16-17 listopada 2016 r na terenie ...

W trosce o bezpieczeństwo lokatorów informujemy że w dniach 16-17 listopada 2016r. Na terenie miasta Żary prowadzona będzie  akcja tzw. przewonienia gazu ziemnego. Akcja ta polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej . W związku z powyższym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ...

Więcej


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych przy ulicy Okrzei 62-64 w Żarach. Szczegóły w dziale "zamówienia publiczne"...

Więcej


Zmiana stawki czynszu za pomieszczenia gospodarcze

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 323/2016 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mista Żary nr 267/16 z dnia 5 września 2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu na pomieszczenia gospodarcze z zasobu mieszkaniowego gminy Żary o statusie miejskim.     Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr ...

Więcej


Badanie sprawozdania finansowego ZGM sp. z o.o. w Żarach

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach za rok 2016.   Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 03.11.2016r.  do godz. 15:00 pod adres...

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.