AktualnościPrzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach zaprasza uprawnionepodmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ZakładuGospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach za rok 2018 i 2019. Szczegóły w zakładce "zamówienia publiczne"...

Więcej


Odczyty wodomierzy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach informuje najemców lokali gminnych, że w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018  r. będą dokonywane odczyty wodomierzy przez upoważnioną  osobę  zgodnie z poniższym  harmonogramem. Pobierz harmonogram Prosimy o obecność w domu w wyznaczonym terminie. W przy...

Więcej


Akcja przewonienia gazu ziemnego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego, która zostanie przeprowadzona na terenie miasta Żary w dniach 06-08 listopada 2018 roku. Akcja przewonienia gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z powyższym zapach gazu stanie się...

Więcej


Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nr wr.ret_.070.276.2018.jw_od  dnia 02.07.2018 r. zmieniły się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ustaloną dla terenu gminy Żary o statusie miejskim na ...

Więcej


Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim naszm klientom, współpracownikom i partnerom biznesowym składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym życzą Pracownicy i Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkan...

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.