AktualnościPrzetarg ofertowy na zbycie używanych elementów urządzeń grzewczych, armatury i innych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. ogłasza przetarg ofertowy na zbycie używanych elementów urządzeń grzewczych, armatury i innych wg. poniższego zestawienia. Oferty z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 13 listopada 2014 r. do godziny 12:00 na adres Zakładu - Sekretariat.   Otwarcie ofert w...

Więcej


NEGOCJACJE W SPRAWIE NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o o w Żarach przy ul.Zakopiańskiej 7 zaprasza do negocjacji w sprawie oddania w najem pomieszczeń położonych na targowisku miejskim przy ul.Lotników i przy ul.Kąpielowej w Żarach w celu prowadzenia działalności socjalno-bytowej (wc). Negocjacje odbędą się w siedzibie naszego Zakładu,  w...

Więcej


Sprostowanie na stronie internetowej „Gazety Lubuskiej”

    Działając na podstawie art. 31 i art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późń. zm. ) niniejszym wnoszę o opublikowanie w „Gazecie Lubuskiej” niniejszego pisma-sprostowania równorzędną czcionką, w tym samym dziale i miejscu, w którym ...

Więcej


W dniu 2 maja 2014 biura Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. zo.o. w Żarach będą nieczynne. Wszelkie awarie należy zgłaszać pod numerem telefonu 693 638 123 (czynne 24h)....

Więcej


Życzenia Wielkanocne

Życzymy wszystkim naszym pracownikom,aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycjąi nowymi szczęśliwymi przeżyciami,Ale przede wszystkim by Wielkanocumocniła Waszą wiarę, podniosła na duchui napełniła Wasze serca radością życzą Rada Nadzorcza, Prezes oraz pracownicy ZGM...

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.