AktualnościStawki czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary

Zarządzenie 313/2015 Burmistrza Miasta Żary w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim.   Pobierz zarządzenie [plik pdf]...

Więcej


Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała NR XIII/149/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. Pobierz uchwałę [plik pdf]...

Więcej


Wzór deklaracji o wysokości opłat za odpady komunalne

Uchwała NR XIII/144/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz wzór deklaracji [plik pdf]...

Więcej


Zmiana organizacji pracy w dniu 24 grudnia 2015

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp zo.o. w Żarach informuje, że dzień 24.12.2015 r. tj. czwartek jest dniem wolnym od pracy. ...

Więcej


Rozstrzygnięcie oferty na badanie sprawozdania finansowego ZGM sp. z o.o. w Żarach za 2015r.

W dniu 25.11.2015 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1 w przedmiocie jak wyżej. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 przeprowadzi: Kancelaria Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o. z Sulechowa.   Ogłoszenie o wyborze oferty  Wybór oferty z dnia 25.11.2015    -    [pobi...

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.